Η μελέτη της ωχράς κηλίδας και του αμφιβληστροειδούς γίνεται αφού ανοίξει η κόρη του οφθαλμού με ειδικές σταγόνες (μυδρίαση). Στη συνέχεια εφαρμόζονται, υπό τοπικές αναισθητικές σταγόνες, ειδικοί μεγενθυτικοί φακοί επί του οφθαλμού, ώστε να μελετηθεί η φυσιολογική ή μη κατάσταση της ωχράς κηλίδας αλλά και του υπόλοιπου αμφιβληστροειδούς έως την περιφέρειά του.
Το OCT της ωχράς κηλίδας αποτελεί κατά κάποιο τρόπο εξέταση αντίστοιχη της αξονικής τομογραφίας του σώματος αλλά είναι πολύ απλούστερη και αθώα. Μας δίνει σημαντικές πληροφορίες για τις τυχόν ανατομικές βλάβες της ωχράς κηλίδας και βοηθάει σημαντικά τόσο στη διάγνωση όσο και στην παρακολούθηση παθήσεων της περιοχής (ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς, διαβητικό οίδημα κλπ).
Το OCT νευρικών ινών (retinal nerve fiber layer/RNFL) μετράει το πάχος των νευρικών ινών γύρω από το οπτικό νεύρο του οφθαλμού. Χρησιμοποιείται κυρίως για την πρώιμη ανίχνευση αλλά και την παρακολούθηση των γλαυκωματικών βλαβών.
Η διερεύνηση και παρακολούθηση του γλαυκώματος γίνεται, πέρα από την μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης (τονομέτρηση), με τη βοήθεια επιπλέον εξετάσεων όπως η γωνιοσκοπία, η παχυμετρία κερατοειδούς, το OCT νευρικών ινών και τα οπτικά πεδία (αυτόματη περιμετρία) .
Τα οπτικά πεδία και, πιο συγκεκριμένα, η αυτόματη περιμετρία, διερευνά και απεικονίζει τυχόν βλάβες της νευρικής οδού των οφθαλμών. Η συχνότερη πάθηση στην οποία έχει εφαρμογή είναι το γλαύκωμα.
Κατά την παχυμετρία του κερατοειδούς μετράται το πάχος του κερατοειδούς με μία ειδική συσκευή υπερήχων. Το πάχος του κερατοειδούς αποτελεί σημαντικό προγνωστικό παράγοντα για ασθενείς με υποψία ή διαγνωσμένο γλαύκωμα καθώς και για όσους είναι υποψήφιοι για διαθλαστική επέμβαση.
Ο διαθλαστικός έλεγχος είναι η εξέταση με την οποία μετράται η καλύτερη δυνατή οπτική οξύτητα που μπορεί να έχει ο ασθενής για τη μακρινή και την κοντινή του όραση. Γίνεται με τη χρήση ειδικού μηχανήματος (φορόπτερο) με το οποίο διερευνάται η τυχόν ύπαρξη διαθλαστικών ανωμαλιών όπως μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός και πρεσβυωπία .